Taksäkerhet

• Takstegar
• Takräcke
• Snörasskydd
• Snöskottning
• Gångbryggor m.m